Skip to content

Op onze school wordt geïntegreerd aandacht besteed aan actief burgerschap en sociale integratie. Wij leren de kinderen bij verschillende vakgebieden de belangrijkste kennis en vaardigheden die nodig zijn om in onze democratische samenleving te kunnen functioneren.

Bij wereldverkenning, godsdienstige vorming, sociaal-emotionele vorming wordt kinderen niet alleen de nodige kennis over onze democratie bijgebracht, maar ontwikkelen kinderen ook een waarden- en normbesef en een democratische houding.

Tevens leren wij kinderen hoe zij dit in verschillende situaties kunnen omzetten in constructief gedrag.

Back To Top