Skip to content

Vanaf groep 3 kan het zijn dat uw kind huiswerk mee naar huis krijgt. Dat zal in de hogere groepen toenemen. Het huiswerk is bedoeld om:

  • opgedane kennis bij te houden,
  • de kinderen vertrouwd te maken met huiswerk
  • de kinderen te leren verantwoordelijkheid te dragen voor het maken en op tijd inleveren van het huiswerk (dit om alvast te wennen aan de gebruiken binnen het voortgezet onderwijs).

Dit zijn de afspraken m.b.t. het huiswerk:

Groep 1-2: geen huiswerk

Groep 3-8
: De leerlingen krijgen het huiswerk 1 keer per week mee en leveren het weer in op de afgesproken dag. Voor het maken van huiswerk moet uw kind soms boeken en/ of andere materialen mee naar huis nemen. Dit schoolmateriaal moet weer in goede staat op school worden ingeleverd. Eventuele beschadigingen moeten vergoed worden. De kinderen moeten daarom een goede schooltas hebben. Wij vragen de ouders eraan mee te werken en erop toe te zien dat hun kind het huiswerk maakt en op tijd weer mee naar school brengt.

Vanaf groep 5 tot en met groep 8 moeten leerlingen een agenda naar school meenemen. Dit vinden wij zeer belangrijk. De leerlingen kunnen hun huiswerk, toetsen en resultaten in de agenda noteren. U als ouder kunt dan in de agenda als lezen en zodoende blijft u op de hoogte van de resultaten en werk van uw kind(eren).

Back To Top