Skip to content

Missie en visie

Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige plek om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige mensen, met respect voor zichzelf en anderen.

De kinderen ontwikkelen zich op cognitief gebied in een veilige omgeving, waar tevens ruimte is voor talentontwikkeling. De school zet in op bewustwording van een gezonde leefstijl door het Lekkerfit concept.

In de praktijk is de visie o.a. terug te vinden in:

  • Het pedagogische klimaat in de groepen
  • Het didactische handelen van de leerkrachten
  • De professionele instelling van de leerkrachten
  • De sociale veiligheid binnen de school ten aanzien van de ouders, de leerlingen en van de leerkrachten

Wijkwaarden “Oude Noorden”

In samenwerking met verschillende scholen en instanties in de wijk, Het Oude Noorden, wijkwaarden opgesteld. In deze wijkwaarden staat omschreven hoe wij in de wijk met elkaar omgaan.

Back To Top