Skip to content

Op de Prinses Julianaschool zitten, zoals op elke basisschool, kinderen bij elkaar in de klas die verschillende niveaus hebben. Waar het ene kind goed is in rekenen, is het andere kind goed in taal en weer een ander kind goed in Engels. Kinderen leren op deze manier van elkaar en helpen elkaar. Bij de jongste groepen is het een bewuste keuze om groep 1 en 2 te mengen, zodat kinderen van verschillende leeftijden van elkaar kunnen leren.

Tegelijkertijd brengt het feit dat kinderen die verschillende niveaus hebben, uitdagingen met zich mee. We willen immers dat ieder kind wel uitgedaagd wordt op zijn/haar eigen niveau. Dit doen wij op verschillende manieren:

1. Werken met instructiegroepen

Bij het geven van de lessen kijkt een leerkracht welke leerlingen behoefte hebben aan extra instructie en welke kinderen juist extra uitdaging nodig hebben. Kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken krijgen een kortere instructie en moeilijker opdrachten. De ‘middengroep’ doet mee met de basisinstructie en gaat daarna aan de slag met de opdrachten. De kinderen die een bepaald onderwerp nog lastig vinden krijgen een verlengde instructie, en opdrachten op hun eigen niveau. Op deze manier wordt ieder kind uitgedaagd op zijn/haar eigen niveau.

2. Plusklas en een Klusklas

Voor de kinderen van de bovenbouw hebben wij een Plusklas en een Klusklas. Één keer per week gaan kinderen hiernaar toe. In de Plusklas krijgen kinderen die sterk zijn in rekenen en begrijpend lezen extra uitdagende opdrachten.

In de Klusklas krijgen kinderen die wat meer moeite hebben met rekenen en begrijpend lezen extra uitleg voor deze vakken. Op deze manier kunnen zij de stof op hun eigen tempo doorgaan en deze toch beheersen.

3. Maatwerk

Voor kinderen die een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben bieden wij maatwerk aan. Meesters en juffen die hier speciaal voor zijn opgeleid geven deze kinderen een paar keer per week één op één begeleiding.

 

Back To Top