Skip to content

De kwaliteit van de school wordt bepaald door iedereen, die in meer of mindere mate bij de school betrokken is. Kwaliteit komt in eerste instantie te goede aan de leerlingen, aan hun leerproces en de resultaten daarvan. Als het gaat om het meten en vaststellen van de kwaliteit vormen de leerlingen dan ook een belangrijke informatiebron.

We streven ernaar om zo hoog mogelijke opbrengsten te behalen m.b.t. taal, rekenen en de sociale emotionele ontwikkeling. Wij vinden het van belang dat de kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.

De wet op de Beroepen in het onderwijs schrijft voor dat alle leerkrachten op een school een bekwaamheidsdossier hebben bijhouden. Het bekwaamheidsdossier laat zien dat de leerkracht bekwaam is en zijn bekwaamheid onderhoudt en dat de directie van de school hem daartoe de mogelijkheden biedt. Het doel is dat de kwaliteit van de leraren en daarmee de kwaliteit van ons onderwijs op peil wordt gehouden.

Op de Prinses Julianaschool bewaken we de kwaliteit van ons onderwijs door middel van de kwaliteitskaarten van Cees Bos. We verdiepen ons elk jaar systematisch in een aantal onderwerpen. In de kwaliteitskaarten staan ambities, die wij als school belangrijk vinden en waar alle leraren aan moeten voldoen. Dankzij deze kaarten kunnen wij gericht werken aan de verbetering van ons onderwijsaanbod.

Back To Top