Skip to content

Op de Prinses Julianaschool hebben de leerkrachten samen met ouders een visie ontwikkeld met betrekking op de ouderbetrokkenheid, namelijk:

De leerkrachten van de Prinses Julianaschool werken samen met de ouders aan de ontwikkeling van hun kind, waarin een ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid heeft.

Dit doen wij binnen duidelijk aangegeven grenzen. Samenwerken en afstemmen is van belang om het beste uit uw kind te halen. Wij zijn open, eerlijk en respectvol naar elkaar. Wij vinden het belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij wat de kinderen op school leren. Samen met de ouders willen wij zorg dragen voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Samen met u willen we bouwen aan de toekomst van uw en onze kinderen. Wij vragen u ons daarbij te steunen. Ook hebben wij regelmatig hulp nodig van ouders bij uitstapjes en andere activiteiten op school.

Back To Top