Veilig en
Vertrouwd

Plezier in
Leren

De Gouden
Driehoek

Samen Gezond
Groeien

Basis, Groei en
Ontwikkeling

Coöperatief leren is in de groepen 1 t/m 8 terug te zien. Dit vinden wij belangrijk, omdat coöperatief leren:

  • leerlingen uitdaagt tot actief en constructief leren, waardoor de lesstof meer betekenis krijgt;
  • interactie tussen leerlingen stimuleert waardoor kinderen meer leren; verschillen tussen leerlingen benut als kansen om van elkaar te leren;
  • alle kinderen uitdaagt om zelf initiatief te nemen;
  • alle kinderen vaardigheden aanleren om in teamverband te werken;
  • een bijdrage levert aan het realiseren van een goed pedagogisch klimaat.

De vijf basiskenmerken van coöperatief leren zijn:

  1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid
  2. Individuele verantwoordelijkheid
  3. Directe interactie
  4. Samenwerkingsvaardigheden
  5. Evaluatie van het groepsproces