Skip to content

Coöperatief leren

Bij coöperatief leren, leren kinderen met elkaar samenwerken. Deze werkvorm wordt in alle groepen gedaan (groep 1 t/m 8). Vaak in groepjes of tweetallen. Alle kinderen zijn betrokken, iedereen doet actief mee.

We vinden deze werkvorm erg belangrijk omdat:

  • Kinderen van elkaar leren
  • Kinderen elkaar uitdagen
  • Kinderen aan elkaar uitleggen
  • Kinderen elkaar aanvullen
  • Kinderen met elkaar discussiëren
  • Kinderen in een team leren werken
  • Kinderen samen naar een oplossing zoeken
  • Kinderen elkaar leren helpen

Tijdens een coöperatieve werkvorm zijn alle kinderen gelijk. Vaak worden deze werkvorm gebruikt aan het begin of einde van een les om lesstof meer betekenis te geven, maar ook is deze werkvorm belangrijk om een goede sfeer in de klas te krijgen. Zo vormt het ook een belangrijk onderdeel van de Vreedzame school lessen. Het heeft een positieve invloed op de sociale vaardigheden van de kinderen.

Back To Top