Veilig en
Vertrouwd

Plezier in
Leren

De Gouden
Driehoek

Samen Gezond
Groeien

Basis, Groei en
Ontwikkeling

Directieteam

De directie van de Prinses Julianaschool is Mw. Hannah Veux. Zij is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Zij houdt contact met het schoolbestuur en andere instanties die (in)direct betrokken zijn bij het onderwijs.

 

Interne begeleider (ib-er)

De Intern Begeleider bewaakt het leerlingvolgsysteem en ondersteunt de groepsleerkracht met extra zorg voor een groep of zorg voor enkele leerlingen in het bijzonder.

 

Onderwijsondersteunend personeel

Op de Prinses Julianaschool werkt een administratief medewerkster als onderwijsondersteunend personeel.

 

Opleidingsschool

Studenten van de PABO lopen regelmatig stage bij ons op school om zo het vak te leren. Een student wordt altijd begeleid door een groepsleerkracht met de nodige ervaringsjaren. Ook de stagiaires van het Zadkine college / Albeda college (voor de opleiding van onderwijsassistent) vallen onder de verantwoordelijkheid van een groepsleerkracht.

 

Leerkracht in opleiding

Vierdejaars studenten van de PABO dienen aan het einde van hun opleiding een groep zelfstandig te kunnen lesgeven. Een LIOer (Leerkracht In Opleiding) staat altijd onder toezicht van een gekwalificeerde groepsleerkracht.

Personele inzet voor de groepen

Wie staat er voor de klas?

GroepNaam
Groep 0Caroline Kent & Corinne van Duin
Groep 0Precilla Gopi & Teresa Holmadijk
Groep 1-2ARoos Kleijweg & Anas Chraibi
Groep 1/2 BAmber Koenen & Mayra van Dal
Groep 3Jane Hoever & Zakia Chettou
Groep 4Patricia Rodenberg & Meryem Moufaddal
Groep 5Jasper de Klerk & Hannah Veux
Groep 6Adriaan van Loon
Groep 7Jacqueline Schols, Els Overbeeke & Jaap Dijkstra
Groep 8Marjolein van Schanke & Rowena Singh

Overige taken

TaakNaam
Intern BegeleiderInge Paul & Rowena Singh
LTU coördinatorMarieke Zwart
Administratief medewerkerNirmala Boedhram
OndersteuningSoulia Akachar
Schoolmaatschappelijk werkBirgit Hidskes
ICT coördinatorJasper de Klerk
MR-personeelsgeledinJasper de Klerk, Patricia Rodenberg, Heske Muys
OnderwijsassistentenAnas Chraibi & Zakia chettou
NPO ondersteuningHeske Muys & Meryem Moufaddal
Medewerker ouderbetrokkenheidZakia Chettou & Marieke Zwart
VakkrachtenEls Overbeeke
GymleerkrachtMirjam van der Kruk
LogopedisteRosemarie de Haas-Kranendonk