Skip to content

Rekenen en Wiskunde

De Prinses Julianaschool gebruikt pluspunt In de rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. In de rekenlessen wordt ook rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. Door bijvoorbeeld verrijkingsstof aan te bieden, wordt ervoor gezorgd dat ook de goede rekenaars voldoende worden uitgedaagd en in overeenstemming met hun mogelijkheden.

Taal en Spelling

Voor taal en spelling wordt de methode Taalverhaal gebruikt. In deze methode is veel aandacht voor alle verschillende spellingcategorieën en wordt er goed geoefend met woord en zinsbouw, woordenschat en het ontdekken van verschillende tekstsoorten. In de methode is ook genoeg ruimte voor uitdaging met een creatieve opdracht voor de kinderen die de stof al goed beheersen.

Begrijpende lezen

De Prinses Julianaschool oefent begrijpend lezen met Nieuwsbegrip. In deze methode krijgen de kinderen teksten over actuele onderwerpen, die ook al in het jeugdjournaal voorbij zijn gekomen. Ze leren de teksten te begrijpen door te oefenen met leesstrategieën. Aanvullend oefenen alle leerkrachten ook nog met verschillende tekstsoorten, zoals artikelen, agenda, uitnodigingen, betogen reclames en nog veel meer om kinderen bewust te maken van wat een schrijver met een tekst wil bereiken. In groep 1-2 wordt vooral heel veel geoefend met begrijpend luisteren en woordenschat, zodat de kinderen goed voorbereid naar groep 3 gaan.

Technisch lezen

Naast het begrijpend lezen oefenen we op school ook met technisch lezen. Dit wil zeggen dat we oefenen met het lezen van moeilijke woorden en met tempo in het lezen van teksten. Estafette is daarvoor de methode en voor groep 3 is dat ook Veilig Leren Lezen. De kinderen die erg sterk zijn in lezen gaan aan de slag in de Estafette Lopers. De kinderen die moeite hebben met lezen krijgen extra begeleiding in de klas, maar ook door aan de slag te gaan met de methode Bouw!.

Schrijven

Zelfs in deze digitale wereld is het schrijfonderwijs nog steeds heel erg belangrijk. Niet alleen om leesbaar te schrijven, maar ook voor de ontwikkeling van de fijne motoriek. De methode ‘Penstreken’ helpt de kinderen om een net handschrift te ontwikkelen.

Wereldoriëntatie en Burgerschap

De Prinses Juliana school is niet alleen een school waar cognitieve vakken gegeven worden. De vorming van leerlingen tot verantwoordelijke, mondiale burgers is ook een van de speerpunten van het onderwijs. A.d.h.v. zes competenties wordt dit uitgewerkt in de lessen wereldoriëntatie en burgerschap, waar de school een eigen vakkracht voor heeft.

Social-emotionele ontwikkeling

De sociale emotionele ontwikkeling vinden wij op onze school heel belangrijk. Wij werken met de methode de Vreedzame School en we werken met de Veilige School afspraken.

Engels

In alle groepen wordt Engelse les gegeven dit doen we met de methode ‘Take It Easy’. Anno 2022 wordt er in de social media en in veel spelletjes en films de Engelse taal gebruikt. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze leerlingen al kennismaken met de Engelse Taal.

ICT-lessen

Alle klassen minstens twee uur per week ICT-les waarbij ze oefenen met:

  • Mediawijsheid (hoe gebruik je internet)
  • Programmeren (de eerste stapjes)
  • Werken met Word en Powerpoint

Één uur in de week is met een vakdocent ICT. Het andere uur is met de vaste docent. De laptops worden dan gebruikt om rekenen/taal te oefenen op Junior Einstein of Rekentuin/taalzee, werkstukken/presentaties te maken of te werken aan andere creatieve opdrachten.

In groep 5 en groep 6 werken we  met SNAPPET. Ieder kind heeft een eigen tablet waarop gewerkt wordt aan spelling en rekenen. Voordelen van Snappet zijn dat kinderen leerstof op maat krijgen en dat de leerkracht direct kan zien hoe kinderen het werk maken. En daarop kan inspringen. Naast de basisstof is er ook een uitdagingsaanbod op het eigen niveau van het kind.

Het beleid van de school is erop gericht de computer/laptop steeds meer in te passen in het gewone onderwijsaanbod.

In groep 6 wordt aan alle leerling een Typecursus aangeboden. Kinderen leren om binnen het schooljaar hun typediploma te halen. Zij krijgen een onlinetraining en les van een docent.

Wetenschap & Techniek

De kinderen werken ook elke week aan Wetenschap & Techniek. Dat doen ze met de Maak-O-Theek boxen. Hier in zitten opdrachten waarbij de kinderen volgens de stappen van ontdekkend of ontwerpend leren aan de slag moeten met een project, zoals drones maken en besturen, optische illusies maken, stopmotion filmpjes maken en nog veel meer. De verschillende projecten kan u vinden op de websites: https://www.maakotheek.nl/

Verkeer

In een stad als Rotterdam is het ontzettend belangrijk dat kinderen zich goed in het verkeer weten te redden. Om de verkeersregels en borden met de kinderen te oefenen werken we met de methode Klaar Over. In groep 7 doen de kinderen ook mee aan het Nationaal VVN Verkeersexamen.

Back To Top