Skip to content

Logopedie is het onderzoeken en verbeteren van de communicatie, hierbij hoort: goed kunnen spreken, luisteren, begrijpen en gebruiken van de taal, goed gebruik van de stem en de ademhaling, maar ook de mondgewoonten en verbeteren van de beheersing en coördinatie van de spieren van het mondgebied bij het slikken. Verder ondersteunt de logopedist ook bij het ontwikkelen van gehoor-, luister-, schrijf- en leesvaardigheden bij zowel kinderen als volwassenen. Naast onderzoek en behandeling geeft de logopedist ook advies en informatie over de communicatie en het eten en drinken.

Na aanmelding bij LogoPlus volgen een eerste intakegesprek met een anamnese en een onderzoek. Soms zijn er meer afspraken nodig om de klacht te onderzoeken. In overleg worden daarna zonodig de behandeldoelen bepaald die in een behandelovereenkomst met u worden vastgelegd.

Een behandelafspraak vindt meestal wekelijks plaats en duurt maximaal een half uur. Bij het plannen van afspraken houden wij zo veel mogelijk rekening met het schoolrooster. Bij de behandeling van uw kind is het belangrijk dat één van de ouders aanwezig is. Om het onderzoek of de behandelingen vergoed te krijgen van uw zorgverzekering dient u vóór de eerste afspraak een verwijzing van een arts in uw bezit te hebben.

De logopedist geeft aan welke oefeningen nodig zijn voor de behandeling en hoe vaak ze gedaan moeten worden. Om goed resultaat te krijgen is het belangrijk dat u zich aan deze afspraken houdt en dat u deze thuis met uw kind oefeningen doet. Na een afgesproken periode van behandelen vindt een evaluatie plaats, waarbij de behandeldoelen worden bekeken en zo nodig aangepast.

Wanneer de behandeling wordt afgerond ontvangt u een kopie van het eindverslag aan de verwijzend arts.

Back To Top