Skip to content

Wat is Lekker Fit?

­Bewegen

Waar de inspectienorm is dat alle kinderen twee keer in de week een beweegmoment hebben, hebben onze leerlingen dit drie keer in de week.

Groep 3,4,7 en 8 hebben drie keer per week gymles van een vakleerkracht. Groep 5 en 6 hebben twee keer per week gymles van een vakleerkracht en als derde beweegmoment hebben zij schoolzwemmen.

De kleuters gymmen twee keer per week met de groepsleerkracht.

Gezonde voeding

De leerlingen eten bij ons tijdens de kleine pauze fruit of groente. Tijdens de lunch stimuleren wij de leerlingen en ouders om een gezonde lunch klaar te maken.

Wij eten op school geen koekjes of snoepjes, alleen met een verjaardag mag dit wel.

Zo houden wij het voor elke leerling gelijk en kan u thuis bepalen wat uw kind voor extra’s krijgt.

Water drinken

Alle kinderen van de Prinses Julianaschool drinken op school water. In elke klas worden hier afspraken over gemaakt, op welke momenten dit mag.

Tijdens de gymles mogen de kinderen ook een bidon met water meenemen.

Traktatie beleid

Als kinderen jarig zijn is het feest extra groot als ze een leuke traktatie mogen uitdelen. De Prinses Julianaschool is een Lekker Fit! school. Wij stimuleren de kinderen en de ouders om een leuke, lekkere, maar niet te grote en ook een gezonde traktatie te maken.

Hierbij moet er rekening gehouden worden met:

Eén is genoeg en klein is oké

Een traktatie is een extra tussendoortje. Het geeft een feestelijk tintje aan het jarig zijn. Hoe iets gepresenteerd wordt, is voor veel kinderen nog leuker dan de traktatie zelf. In de klas wordt 1 stuk traktatie gegeten, als een traktatie groter is, wordt de rest meegegeven.

Trakteert een kind volgens ‘één is genoeg en klein is oké’ wordt er een foto van het kind gemaakt. De foto komt te hangen op de Wall op Fame.

Op internet staan hele leuke voorbeelden:

https://nl.pinterest.com/klasse_be/lekker-en-gezond-trakteren/

 

Na schooltijd sporten

Wij doen mee met sporttoernooien na schooltijd, hier strijden wij tegen andere scholen voor een plek op The Finals. The Finals is een sportevenement in Ahoy waar de winnaars van de deelgemeentes tegen elkaar gaan spelen. Hieruit komt de winnaar van heel Rotterdam.

Als er iemand uit jouw klas door is naar The Finals, mag de hele klas mee om aan te moedigen, maar ook op zelf te sporten want er is daar heel veel te doen en te beleven.

Voor deze toernooien oefenen wij tijdens de gymlessen, maar ook na schooltijd.

De sporten zijn: voetbal, handbal, hockey, atletiek, volleybal, basketbal, streetdance, schaken en dammen.

Daarnaast stimuleren wij de leerlingen om naar een sportvereniging te gaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond bezig zijn en hun talenten ontwikkelen.

Mochten ouder(s)/verzorger(s) niet voldoende geld hebben om het sporten voor hun kind te betalen, helpen wij hen graag met het aanvragen van het Jeugdsportfonds.

Diëtiste

Jaarlijks worden de kinderen twee keer getest op hun conditie en worden ze één keer per jaar gemeten en gewogen door de schooldiëtist. Deze schooldiëtist werkt voor de school waar zij ook consulten houdt om ouders te begeleiden.

Onze diëtiste is Lotti, zij is elke maand op maandag aanwezig.

Rapport

De kinderen krijgen 3x per jaar een Lekker Fit rapport mee naar huis.

Hierin worden zij beoordeeld op de volgende punten: werkhouding, sportiviteit, omgang met andere leerlingen, techniek en tactiek.

De gymjuf spreekt….

Ik vind het leuk om kinderen enthousiast te maken voor sport, maar ook om hen bewegingen aan te leren, ieder op zijn eigen niveau en zie het als een uitdaging om een goed en veilig klimaat in mijn lessen te scheppen. Ik werk tijdens de lessen in niveaugroepen, waardoor iedereen lekker op zijn of haar eigen niveau kan sporten. Hierdoor merk ik dat kinderen meer plezier hebben tijdens de lessen. Wel vind ik het belangrijk dat je met iedereen moet kunnen samenwerken, daarom geef ik ook lessen waarbij zij zich juist wel moeten aanpassen en hier weer van leren.

Mijn lessen zijn niet alleen lekker sporten en beter worden in sport, het is veel meer dan dat. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen leren om samen te werken. Ik zeg ook altijd; ik onthoud niet wie er gewonnen heeft, ik onthoud wel wie leuk en gezellig heeft samengewerkt. Dit sluit aan bij de visie van de Prinses Julianaschool, namelijk een vreedzame school.

Back To Top