Skip to content

Brief van Stichtingsdirecteur

Beste ouders, verzorgers,

Minister-president Mark Rutte heeft aangekondigd dat de basisscholen deels weer open mogen vanaf 11 mei. Wat dit besluit concreet betekent voor uw kind, voor de lessen en voor de scholen zal in de komende dagen bekend worden.

De afgelopen weken hebben uw kinderen les op afstand gekregen, dankzij enorme inspanningen van onze medewerkers en alle ouders en verzorgers. Nu komen we in de fase waarin we weer naar school kunnen. Dit kan alleen met sterk beperkte ‘ouderbewegingen’ en maximaal de helft van de lestijd.

We kunnen ons voorstellen dat het open gaan van de school veel vragen oproept. Hoe het voorzichtig openen van de scholen ook gaat gebeuren: de gezondheid, veiligheid en hygiëne van uw kind, van u zelf en van onze medewerkers staat voorop. Hiervoor zullen regels opgesteld worden.

Op dit moment wordt er achter de schermen, samen met de leerkrachten en MR, heel hard gewerkt aan oplossingen voor de onderwijs-inhoud en weer in het schoolgebouw aanwezig zijn. Wij vragen u nog even geduld te hebben. De schooldirectie zal u zo snel mogelijk informeren over wat u kunt verwachten, en wat wij van u verwachten vanaf 11 mei.

Het is ook mogelijk dat sommige scholen op 12 mei hun deuren openen, omdat na de vakantie gekeken moet worden welke leerkrachten beschikbaar zijn voor les op school.

Wij kijken er naar uit om alle kinderen weer te kunnen zien op school!

Met vriendelijke groet,

Rolf van den Berg

Voorzitter College van Bestuur.

Back To Top